ZLATÝ BANÁN

Soutěž o příběh roku spolehlivých neziskovek

O soutěži

Díváme se neziskovým organizacím pod slupku.

Zlatý banán je ocenění pro příběh roku o tom, jak neziskové organizace se Značkou spolehlivosti mění život k lepšímu.

Příběhy, které mohou držitelé Značky spolehlivosti do soutěže přihlásit, se musí přímo vázat na poslání organizace.

Konkrétní příběh by měl ukázat, kde konkrétně získané peníze od dárců pomáhají. Každý držitel Značky spolehlivosti může přihlásit jeden příběh. Ocenění uděluje odborná porota.

Přihlásit příběh

Kdo může příběh přihlásit?

Přihlásit se může jen nezisková organizace, která je držitelem Značky spolehlivosti.

Jak vyplnit a zaslat přihlášku?

V přihlášce popište příběh, který by měl názorně ukázat, jak, kde a komu daná neziskovka konkrétně pomáhá.

Fantazii se meze nekladou. Může se jednat o příběh jednoho konkrétního klienta nebo skupiny klientů, ale může to být příběh vašeho zaměstnance nebo dobrovolníka.

Pokuste se dodržet strukturu příběhu –  jak vypadal počáteční stav a jak se následně díky darovaným penězům a díky práce neziskovky změnil.

Přihlašujte pouze „čerstvé“ příběhy, jejichž zakončení spadá do roku dané uzávěrky soutěže.

Vždy platí, že příběh by měl jasný, čtivý, okamžitě srozumitelný, zajímavý a originální. Nepopisujte prosím projekty, ale opravdu konkrétní příběhy.

Maximální rozsah: dvě strany A4 (velikost písma 12, řádkování 1,15).

Nezapomeňte připojit k přihlášce povinné přílohy (více info níže).

Přihlášky zasílejte na email zlatybanan@avpo.cz nejpozději do 30.10. 2020.

 

Do kdy je možné podat přihlášku do soutěže?

Uzávěrka přihlášek je do 30.10. 2020.

Jaké jsou povinné přílohy?

Souhlas osob vystupujících v příběhu s medializací příběhu.

5–10 fotografií k příběhu (formát JPG, velikost jednoho snímku 2–5 MG).

Prohlášení, že se zástupce neziskové organizace zúčastní slavnostního večera a předávání ocenění.

Jaké jsou NEpovinné přílohy?

Krátké video v maximální délce 2 minuty (v běžném formátu vhodném pro videosoubory, např. MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI), video nahrajte na server uschovna.cz a následně připojte odkaz k emailu se žádostí.

Jak probíhá hodnocení a výběr příběhu roku?

Porota je složená ze zástupců různých sfér společnosti (business, veřejná správa, média, nezisk). Každý porotce za sebe přidělí body, rozhoduje součet bodů.

Vítěz získá křišťálovou trofej Zlatý banán vyrobenou ve sklářském atelieru Glass Ateliér Morava ve Vizovicích podle návrhu designera Jiřího Vosmíka.

Partneři

Ročník 2020

Ročník soutěže Zlatý banán 2020 právě probíhá.
Své příběhy můžete přihlásit do 30.10. 2020.

Ročník 2019

Vyhlášení výsledků proběhlo 14. ledna 2020 v Malostranské besedě, Praha společně s udělováním Neziskovky roku Nadace rozvoje občanské společnosti.

Výsledky soutěže pro rok 2019

Příběh „Lukáš“, organizace Děti patří domů, z.s.

Příběh „EDA zachránil lidský život“, organizace EDA CZ, z.ú.

říběh „Mám v životě štěstí“, organizace Tamtamy, o.p.s.

Kontakt

Kontaktní osoba

Monika Jindrová
jindrova@avpo.cz
+420 724 173 217

Sledujte nás

Pořadatel soutěže

Soutěž Zlatý banán pořádá:
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Sídlo organizace
5. května 1640/65, 140 00 Praha 4
(budova Kongresového centra Praha, vchod č.9)

IČ: 72074086 DIČ: CZ72074086
číslo účtu: 238350465/0300