ZLATÝ BANÁN

Soutěž o příběh roku spolehlivých neziskovek

O soutěži

Ročník 2022 je otevřen! Přihlaste své příběhy do 7. 10. 2022, výsledky vyhlásíme v listopadu 2022.

Díváme se neziskovým organizacím pod slupku

Zlatý banán je ocenění pro příběh roku o tom, jak neziskové organizace se značkou spolehlivosti mění život k lepšímu.

Příběhy, které mohou držitelé značky spolehlivosti do soutěže přihlásit, se musí přímo vázat na poslání organizace.

Konkrétní příběh by měl ukázat, kde konkrétně získané peníze od dárců pomáhají. Každý držitel značky spolehlivosti může přihlásit jeden příběh. Ocenění uděluje odborná porota.

Díky našim partnerům máme dvě samostatné ceny: Cenu Akademie ČTK a Cenu Pantershopu.

Přihlásit příběh

Kdo může příběh přihlásit?

Přihlásit se může jen nezisková organizace, která je držitelem značky spolehlivosti.

Jak vyplnit a zaslat přihlášku?

V přihlášce popište příběh a ukažte konkrétní situaci.

Téma letošního ročníku je jak finance od dárců pomáhají.

Dodržte strukturu příběhu – popište příběh a ukažte konkrétní situaci  kdo je dárce, kterého nominujete, proč si vybral vaši organizaci a jak finance i dárce ovlivnili vaši organizaci nebo přímo klienta.

Přihlašujte pouze „čerstvé“ příběhy, jejichž zakončení spadá do roku dané uzávěrky soutěže.

Vždy platí, že příběh by měl jasný, čtivý, okamžitě srozumitelný, zajímavý a originální.

Maximální rozsah: dvě strany A4 (velikost písma 12, řádkování 1,15).

Nezapomeňte připojit k přihlášce povinné přílohy (více info níže).

Přihlášky zasílejte na email zlatybanan@avpo.cz nejpozději do 7. 10. 2022.

 

Do kdy je možné podat přihlášku do soutěže?

Uzávěrka přihlášek je do 7. 10.  2022.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 11. 11. 2022

Jaké jsou povinné přílohy?

Souhlas osob vystupujících v příběhu s medializací příběhu.

5–10 fotografií k příběhu (formát JPG, velikost jednoho snímku 2–5 MG).

Prohlášení, že se zástupce neziskové organizace zúčastní slavnostního večera a předávání ocenění.

Jaké jsou NEpovinné přílohy?

Krátké video v maximální délce 2 minuty (v běžném formátu vhodném pro videosoubory, např. MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI), video nahrajte na server uschovna.cz a následně připojte odkaz k emailu se žádostí.

Jak probíhá hodnocení a výběr příběhu roku?

Porota je složená ze zástupců různých sfér společnosti (business, veřejná správa, média, nezisk). Každý porotce za sebe přidělí body, rozhoduje součet bodů.

Vítěz získá křišťálovou trofej Zlatý banán vyrobenou ve sklářském atelieru Glass Ateliér Morava ve Vizovicích podle návrhu designera Jiřího Vosmíka.

Partneři

Ročník 2021

Známe vítěze ceny Zlatý banán 2021

  1. místo – příběhMatka vzácně nemocného děvčete sundala i obrazy ze stěny, aby pomohla potřebným. Do “EDNIČKY” šetří dětem se zrakovými vadami”, EDA cz
  2. místo – příběh “Touha žít je nakažlivá”, Aliance žen s rakovinou prsu
  3. místo – příběh “Vánoční dárek až z Ameriky”, Lata  – programy pro mládež a rodinu

Známe vítěze Ceny Akademie ČTK

příběh “Touha žít je nakažlivá”, Aliance žen s rakovinou prsu

Známe vítěze Ceny Pantershopu

příběh “Vánoční dárek až z Ameriky”, Lata  – programy pro mládež a rodinu

Ročník 2020

Známe vítěze ceny Zlatý banán 2020

1. místo – TŘI, z.ú., příběh „O přijetí nezbytnosti odcházení a kráse doprovázení“
2. místo – Dejme dětem šanci o.p.s., příběh „Roman“
3. místo – Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., příběh „Nejsi na to sama“

Známe vítěze ceny Akademie ČTK

1. místo – TŘI, z.ú., příběh „O přijetí nezbytnosti odcházení a kráse doprovázení“

 

5 semifinalistů 2020:

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.
Dejme dětem šanci o.p.s.
IQ Roma servis, z.s.
Pestrá, o.p.s.
TŘI, z.ú.

Ročník 2019

Vyhlášení výsledků proběhlo 14. ledna 2020 v Malostranské besedě, Praha společně s udělováním Neziskovky roku Nadace rozvoje občanské společnosti.

Výsledky soutěže pro rok 2019

Příběh „Lukáš“, organizace Děti patří domů, z.s.

Příběh „EDA zachránil lidský život“, organizace EDA CZ, z.ú.

Příběh „Mám v životě štěstí“, organizace Tamtamy, o.p.s.

Kontakt

Kontaktní osoba

Monika Jindrová
jindrova@avpo.cz
+420 724 173 217

Sledujte nás

Pořadatel soutěže

Soutěž Zlatý banán pořádá:
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Sídlo organizace
Švédská 22, 150 00  Praha 5

IČ: 72074086 DIČ: CZ72074086
číslo účtu: 238350465/0300